Zbezpieczenia przed hakerami

Ochrona przed włamaniami na strony internetowe
W ostatnim czasie, większość witryn jest budowane jako aplikacje do świadczenia usług dla zwiększenia ich użyteczności. W szczególności, powszechnie używane CMS, do tworzenia, edycji i zarządzania treścią. Ze względu na interaktywny charakter tych systemów, w których wkład użytkowników ma fundamentalne znaczenie, ważne jest, aby myśleć o ich zabezpieczaniu, w celu uniknięcia wykorzystywania złośliwości włamywaczy sieciowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i użyteczności witryn.

Kilka rodzajów prób włamań i jak im zapobiegać

Istnieje wiele różnych rodzajów ataków hakerów, które mają na celu częściowe lub całkowite przejęcie kontroli nad stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej powszechnym i niebezpieczne są SQL injection oraz cross-site scripting (XSS).
SQL injection, to technika wstawienia kawałka złośliwego kodu w internetowej aplikacji, wykorzystujące lukę w zabezpieczeniach na poziomie bazy danych, mające na celu zmiana jej zachowania. Jest to naprawdę potężna technika, uznając, że może manipulować adresami (query string) lub dowolnej formie (wyszukiwanie, login, email rejestracji) do wstawiania szkodliwego kodu. Możesz znaleźć kilka przykładów SQL injection na Web Application Security Consortium.

Istnieją  pewne środki ostrożności, jakie mogą zostać podjęte w celu uniknięcia tego rodzaju ataku. Na przykład, jest dobrą praktyką, aby dodać warstwy między formą na czoło i bazą danych na końcu. W PHP,  rozszerzenia PDO jest często używany do pracy z parametrami (nazywane symbolami lub wiązaniami zmiennych) zamiast osadzania użytkownika. Inną techniką jest naprawdę łatwe zabezpieczenie, gdzie wszystkie niebezpieczne znaki, które mogą mieć bezpośredni wpływ na strukturę bazy danych są modyfikowane. Na przykład, każde wystąpienie jednego cytatem [ ‚] w parametrze należy zastąpić dwoma pojedynczymi cudzysłowami [”], aby utworzyć poprawną SQL string literal. Są to tylko dwa z najbardziej popularnych działań, jakie można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa w danym miejscu i uniknąć włamań do SQL. Online można znaleźć wiele innych środków, które mogą pomagać w tej dziedzinie  (języki programowania, szczególnych aplikacji internetowych.

Inne techniki, które mamy zamiar wprowadzić tutaj jest cross-site scripting (XSS). XSS to technika używana do wstawiania szkodliwego kodu na stronę internetową wykorzystując luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych. Ten rodzaj ataku jest możliwy, gdy aplikacja przetwarza dane uzyskane przez użytkownika i bez dalszych kontroli lub zatwierdzania przed zwróceniem go do użytkownika końcowego. Możesz znaleźć kilka przykładów cross-site scripting w Web Application Security Consortium.

Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia internetowej strony, stosowane wobec tej techniki. Niektóre proste działania, które mogą zostać podjęte, obejmują:
• Stripping wejściowych, które mogą być umieszczane w formie (na przykład zobaczenie paska tagów i  funkcji w PHP);
• Wykonywanie kodowania danych w celu uniknięcia bezpośredniego wstawiania potencjalnie destrukcyjnych  znaków (na przykład zobacz: htmlspecialchars funkcja w PHP);
• Tworzenie warstwy między danych wejściowych i końcowych, aby uniknąć bezpośredniego zmiany kodu we wniosku.